Category Archives: LAPAS Pasākumi

Kampaņa “World’s Best News” Latvijā!

24. septembrī parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Ārlietu ministrijā atklās LAPAS un citu Eiropas gada attīstībai sadarbības partneru informatīvo akciju „World’s Best News”, kuras laikā plānots izdalīt 20 000 eksemplāru bezmaksas avīžu par Latvijas un ES sasniegumiem attīstības sadarbībā. Pēc atklāšanas pasākuma tiks rīkots gājiens, kura laikā akcijas dalībnieki gājienā dosies cauri Vecrīgai uz Latvijas Nacionālo bibliotēku […]

Aktualizētas iespējas un izaicinājumi projektos ar Kaimiņu reģioniem

Piektdien, 17. februārī, notika „Kaimiņu sadarbības forums”, kur piedalījās 20 organizāciju pārstāvji, uzzinot vairāk par iespējām sadarboties ar Eiropas Savienības Kaimiņu reģioniem – Dienvidaustrumeiropas, Austrumeiropas un Kaukāza reģiona valstīm, Vidusjūras partnervalstīm, kā arī daloties pieredzē par notikušajiem projektiem.

Stipra sabiedrība = vesels, paēdis un brīvs cilvēks

Šī gada 3.novembrī ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, plkst. 17:30 notiks jau ceturtais cikla „Pasaules Sarunas” pasākums, šoreiz apskatot cilvēkdrošības tēmu.
Cilvēkdrošība nozīmē “brīvību no bailēm un brīvību no trūkuma”. Tas ir priekšnosacījums tautas attīstībai, kas savukārt ir attīstības sadarbības mērķis. Cilvēks var sevi attīstīt, ja ir pieeja veselības aprūpei, iespēja izglītoties un ir pietiekami ienākumi.

Saruna – vai visus iespējams pabarot?

Pasaules sarunā meklējām atbildes uz jautājumiem, vai ar pārtiku iespējams nodrošināt visus planētas iedzīvotājus un kā to var izdarīt, kas ir pārtikas drošība un pārtikas suverenitāte, kas ir galvenie izaicinājumi pārtikas drošībai pasaulē un kā to ietekmē ES Kopējā lauksaimniecības politika, ko dara starptautiskās organizācijas, ES, nevalstiskās organizācijas un Latvijas institūcijas un kas tām būtu jādara, lai veicinātu globālo pārtikas drošību.

Starptautiska cilvēkdrošības konference Rīgā

Ilgstoša krīze un ar to saistītā nabadzība vai neparedzēti gadījumi var novest cilvēku pāri tam drošības slieksnim, no kurienes viņš pats bez citu palīdzības vairs nevar tikt atpakaļ. Pie metodēm, kā stiprināt cilvēka drošumspēju, valsts pētījumos šobrīd strādā divas Latvijas zinātnieku komandas – Latvijas Universitātes profesores Žanetas Ozoliņas vadībā un Vidzemes Augstskolas asociētās profesores Feliciānas Rajevskas vadībā.

“Pasaules Sarunas” par Veselību

13.junijā ES Mājā, sākot no 17:30, ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28 risināsies otrais LAPAS rīkotā pasākumu cikla “Pasaules Sarunas” pasākums „Vai veselība ir izvēle?”. Mums bieži šķiet, ka veselība ir indivīdu izvēle – rūpēsies, būsi vesels. Taču nē, lielākas struktūras – globālā pārtikas industrija, vide, valsts likumi, piederība sociālai grupai – savā mērā veic šo izvēli mūsu vietā.

Pasaules Sarunas – “Ideālists nav naivs”

Biedrība „LAPAS” sadarbībā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Latvijā rīko pasākumu ciklu „Pasaules Sarunas”, kas norisināsies no 29.maija līdz 14.novembrim..

Pasaules Sarunu mērķis ir vērst cilvēku skatījumu uz plašāku pasauli un apzināties sevi kā daļu no tās. Pasaules Sarunas ir sarunu cikls, kas tiecas aptvert dažādus mūsdienu dinamiskajā vidē aktuālus konceptus, kā, piemēram, vide, veselība, migrācija, drošība, ekonomika un sadarbība. Pasaules Sarunās piedalīsies dažādi eksperti, kā arī tiks veicinātas radošas diskusijas, izmantojot neformālās izglītības metodes.