LV EN RU
Eiropā

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopā sniedz vairāk nekā pusi no visas pasaules attīstības palīdzības. ES attīstības sadarbības politika balstās uz ilgtspējīgas, taisnības un uz līdzdarbību vērstas cilvēku un sociālās attīstības principiem. Šīs politikas būtiskākā daļa ir cilvēktiesību, demokrātijas, likuma varas un labas pārvaldības veicināšana. Eiropas Savienības attīstības sadarbības politika nosaka ES sniegtās palīdzības mērķus un virzienus. Tomēr katra dalībvalsts īsteno arī savu nacionālo attīstības sadarbības politiku, sadarbojoties ar valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, gan individuāli, gan kolektīvi (arī kopīgi ar ES).

Lai sasniegtu Eiropas Savienības attīstības sadarbības politikas mērķus, darbojas vairākas programmas, piemēram, TACIS (tehniskās palīdzības sniegšanas programma NVS valstīm), ALA (palīdzības sniegšana Āfrikas un Latīņamerikas valstīm) un citas.

 

Eiropas Savienības Attīstības politikas paziņojumu “European Consensus”

Eiropas Komisijas attīstības politika

ES attīstības komisārs (2014 – 2019) – Neven Mimica

ES attīstības komisārs (2010 – 2014) – Andris Piebalgs

Eiropas ziņojumi par attīstību

Attīstības finansēšana