LV EN RU
Migrācija

Starptautiskā migrācija pēdējos gados ir kļuvusi par nozīmīgu pasaules līmeņa problēmu. Tā atspoguļo strauju iedzīvotāju pārvietošanās paātrinājumu pāri starptautiskām robežām. Taču nemainīgs ir fakts, ka dažādos veidos ierobežotās preču, zināšanu un kapitāla plūsmas ir daudz brīvākas nekā darbaspēka plūsma. Lielākoties migrācija ir īslaicīga vai bez dokumentiem, padarot grūtāku viesstrādnieku aizsardzību. Migrantu sociālā integrācija veicina arī ksenofobijas līmeņa paaugstināšanos, kas apdraud sociālo stabilitāti. Plaisa starp saspringto imigrācijas politiku rūpnieciski attīstītajās valstīs un pieaugošo emigrācijas līmeni jaunattīstības valstīs ir novedusi pie augsta nelegālās migrācijas un cilvēku tirdzniecības līmeņa.
Tādēļ svarīgs globalizācijas sociālās dimensijas aspekts ir nepieciešamība pēc starptautiskas darbaspēka mobilitātes un migrācijas politikas.
(Avots: Starptautiskā Darba organizācija)

Migrantu atpakaļplūstošie maksājumi un naudas pārvedumi izcelsmes valstīs dzīvojošajiem radiniekiem un draugiem dažās valstīs kopsummā veido ieņēmumus, kas pārsniedz pat valsts saņemto kopējo attīstības palīdzības finansējumu. Tāpēc ir nepieciešams domāt, kā attīstīt drošu un attīstošu migrāciju, kas veicina attīstību, bet vienlaikus samazina lēmuma smagumu un dzīves apstākļu grūtumu migrantiem uzņemošajās valstīs.

Par migrāciju un attīstību tika aktīvi runāts Grieķijas un Itālijas prezidentūru laikā 2014. gadā, aicinot visas ES valstis daudz aktīvāk reaģēt uz migrantu krīzēm ES dienvidos, kā arī pārskatīt savu izpratni par migrācijas būtību.

LAPAS 2015.gadā gatavos viedokļa rakstu par migrācijas saistību ar cilvēkdrošību.