LV EN RU
Privātais sektors attīstībā

Privātais sektors un attīstības sadarbība

Privātais sektors attīstības sadarbības debatēs arvien aktīvāk tiek minēts kā sektors, kas varētu stipri veicināt globālo attīstību. Tas panākams gan ar tiešiem finanšu ieguldījumiem attīstībā – privātā sektora investīcijām un privātajām publiskajām partnerībām, gan ar netiešām privātā sektora rīcībām – godīgu tirdzniecību, godīgu nodokļu nomaksu, cieņpilna darba piedāvāšanu darbiniekiem, sociālo uzņēmējdarbību.

Sociālā uzņēmējdarbība

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

“Biznesa cilvēka prāts un sociālā darbinieka sirds.

Sociālās uzņēmējdarbības būtība ir veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Tā ir dedzīga vēlme mainīt dažādas sistēmas un pieņēmumus pasaulē, kuru negatīvās ietekmes dēļ tiek ierobežotas cilvēku iespējas nodrošināt sev pienācīgu dzīves kvalitāti.

Sociālie uzņēmumi pasaulē jau ir plaši atzīta un veicināta sociālās uzņēmējdarbības forma. Tie darbojas pēc tiem pašiem principiem kā ikviens klasisks uzņēmums, piedāvājot kvalitatīvus un konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kurus cilvēki vēlas pirkt. No klasiska uzņēmuma sociālais uzņēmums atšķiras ar to, ka tā kontrolpaketes lielākā daļa pieder labdarības organizācijai. Līdz ar to uzņēmumam strādājot ar peļņu, tā tiek novirzīta labdarības fondam labdarības projektu īstenošanai un palīdzības sniegšanai.

Sociālā uzņēmējdarbība ir nākotnes biznesa modelis. Tā ir aizraujoša un iedvesmojoša 21. gadsimta biznesa tendence, kas pašlaik aizvien vairāk attīstās pasaulē. ” (no www.socialaisuznemums.lv/)

Pētījums: Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību
(Pārpublicēts no www.politika.lv)

Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība

Jēdziens par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību veidojies kontekstā ar paradigmu par ilgtspējīgu attīstību, kas ir tāda attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamās paaudzes vajadzību apmierināšanai.

Tieši apziņa par to, kāda un cik liela ir uzņēmējdarbības ietekme uz sabiedrību un apkārtējo vidi kopumā, ir pamats sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības jēdziena attīstībai.

– faktu lapa par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību