LV EN RU
Tūkstošgades mērķi

Tūkstošgades mērķi (2000 – 2015)

2015. gads ir nozīmīgs gads. Šogad tiek izvērtēti Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegtie rezultāti. Šogad beidzas pirmā globālā vienošanās, kas bija vērsta uz visaptverošu attīstību nevis uz kādas konkrētas jomas regulējumu. Tūkstošgades mērķi, iespējams, ir iedibinājuši tradīciju ambiciozām globālām sarunām un vienošanās iespējām.

Process, kas turpināsies pēc 2015. gada, tiek saukts par post-2015 procesu.

2000. gada septembrī pasaules līderu sanāksmē apstiprināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades deklarāciju, ar kuru 191 nācija apņēmās līdz 2015. gadam mainīt pasauli, uzlabojot situāciju tādās jomās kā dzīves līmenis, izglītība, veselība, vides ilgtspēja u.c.

Pamatojoties uz Tūkstošgades deklarāciju, ANO, Pasaules Banka un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija vienojās par astoņiem savstarpēji saistītiem Tūkstošgades attīstības mērķiem, kuru īstenošana uzlabos dzīvi tiem, kuriem klājas visgrūtāk:

  1. Samazināt nabadzību;
  2. Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību;
  3. Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem;
  4. Mazināt bērnu mirstību;
  5. Uzlabot mātes veselību;
  6. Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus;
  7. Nodrošināt vides ilgtspēju;
  8. Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība).

Papildu informācija:

Rokasgrāmata “TAM gatavi”

ANO Tūkstošgades mērķu deklarācija
ANO par Tūkstošgades mērķiem


The EU and the Millennium Development Goals