LV EN RU
Globālie mērķi

Globālie mērķi jeb Ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDGs)globālie mērķi (4)

Beidzoties Tūkstošgades attīstības mērķiem (Millenium Development Goals – MDGs), iekļaujošā ilggadīgā procesā tika izstrādāti jauni globālās attīstības mērķi (Sustainable Development Goals – SDGs)

Piedāvājam informāciju, metodiskos materiālus, video, stāstus latviešu un angļu valodā.

Kas ir SDGs

MDGs un SDGs salīdzinājums (angļu valodā):

SDGs ieviešana:

SDGs skolām

SDGs un bizness (angļu valodā)

SDGs pašvadībām un pārvaldei

Personīgi katram no mums

Vairāk par katru mērķi:

1. mērķis Novērsta nabadzība

2. mērķis Novērsts bads

3. mērķis Laba veselība

4. mērķis Kvalitatīva izglītība

5. mērķis Dzimumu līdztiesība

6. mērķis Tīrs ūdens un piemērotie sanitārie apstākļi

7. mērķis Atjaunojamā enerģija

8. mērķis Labs darbs un ekonomikas izaugsme

9. mērķis Inovācijas un infrastruktūra

10. mērķis Mazināta nevienlīdzība

11. mērķis Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

12. mērķis Atbildīgs patēriņš

13. mērķis Planētas aizsardzība

14. mērķis Dzīvība ūdenī

15. mērķis Dzīvība uz zemes

16. mērķis Miers un taisnīgums

17. mērķis Sadarbība mērķu īstenošanai