LV EN RU
1. mērķis

1. MĒRĶIS – Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs1. mērķis

Atslēgas vārdi: nabadzība, sociālās aizsardzības sistēmas, piekļuve pamatpakalpojumiem, mikrofinansējums

Galējā nabadzība ir, ja cilvēkam ir jāpārtiek mazāk par 1.25 USD dienā. Kaut kopumā nabadzība ir mazinājusies, arvien viens no pieciem cilvēkiem mazāk attīstītos reģionos dzīvo galējā nabadzībā.

FILMAS (angļu valodā):

METODIKA (angļu valodā):

PIEMĒRI

latviešu valodā:

angļu valodā:

VIEDOKLIS/BLOGS angļu valodā (Angela Marino, LAPAS interne, University of Bologna)