LV EN RU
10. mērķis

10. MĒRĶIS Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē10.merkis

Atslēgas vārdi: nabadzīgāko iedzīvotāju ienākumi, sociālā, ekonomiskā un politiskā iekļaušana, vienlīdzīgas iespējas, finanšu tirgu un iestāžu regulējums, migrācijas politika, jaunattīstības valstu pārstāvniecība

Arī attīstītajās valstīs pieaug ienākumu nevienlīdzība, kas cilvēkus noved nabadzībā. Īpaši nevienlīdzība skar dažādas marginalizētas grupas vai cilvēkus ar ierobežotām iespējām.

Filmas (latviešu valodā):

  • Mēs dzīvojam Latvijā:
  1. daļa https://www.youtube.com/watch?v=yRjeIvNa_No 20:52
  2. daļa https://www.youtube.com/watch?v=2Cdk5Kyw1cQ 22:50
  3. daļa https://www.youtube.com/watch?v=AS9aKp5SH6I 13:38
  4. daļa https://www.youtube.com/watch?v=0D0i3-wYxK0 10:07

Filmas (angļu valodā):

Metodikas (latviešu valodā):

Metodikas (angļu valodā):

Piemēri (latviešu valodā):

Piemēri (angļu valodā):