LV EN RU
14. mērķis

14. MĒRĶIS Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību

14. merkis

Atslēgas vārdi: jūras piesārņojums, piekrastes ekosistēma, okeāni, zveja, mazās salas

 

FILMAS

angļu valodā:

 

METODE

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

angļu valodā: