LV EN RU
15. mērķis

15. MĒRĶIS Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu15.merkis

Atslēgas vārdi: saldūdens ekosistēma, meži, tuksneši, kalni, bioloģiskā daudzveidība, malumedniecība, invazīvas svešzemju sugas

 

FILMAS

angļu valodā:

METODIKA

angļu valodā:

PIEMĒRI

angļu valodā:

  • Dažādu mežu aizsardzība http://www.greenpeace.org/usa/forests/