LV EN RU
17. mērķis

17. MĒRĶIS Stiprināt globālās partnerības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanas līdzekļus un atjaunot to17.merkis

Atslēgas vārdi: finases, tehnoloģijas, prasmju attīstība, tirdzniecība un sistēmiski jautājumi mērķu ieviešanai

Sadarbība starpinstitūcijām, privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, balstoties uz principiem un vērtībām, mērķiem.

Filmas, metodikas un spēles -skat. arī mērķu vispārējo sadaļu.

FILMAS

latviešu valodā:

METODIKA

latviešu valodā:

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

latviešu valodā: