LV EN RU
4. mērķis: Kvalitatīva izglītība

galva4

MĒRĶIS – nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas visiem.

Atslēgas vārdi: bezmaksas, vienlīdzīga un kvalitatīva pamatizglītība visiem, pirmsskolas izglītības pieejamība, izglītības kvalitāte un pieejamība, nodarbinātības un uzņēmējdarbības prasmes, izglītība ilgtsējīgai attīstībai, globālā izglītība, pedagogu kvalifikācija

Kvalitatīvas izglītības pieejamība ir pamats dzīves uzlabošanai. Īpaši jāpievēršas meiteņu un sieviešu izglītošanai, kas daudzviet dēļ kultūras tradīcijām vai vietējās situācijas, ir ierobežota. Katram cilvēkam ir jāpiemīt lasītprasmei un rakstītprasmei.

FILMAS

angļu valodā:

 

METODIKA

latviešu valodā:

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

latviešu valodā:

angļu valodā: