LV EN RU
5. mērķis

5. MĒRĶIS. Panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm5.merkis

Atslēgas vārdi: diskriminācija, vardarbība pret sievietēm, cilvēktirdzniecība un seksuāla izmantošana, sieviešu līdzdalība, vienlīdzīgas tiesības uz saimnieciskajiem resursiem

Meitenes un sievietes cieš no diskriminācijas visā pasaulē. Dzimumu līdztiesība ir ne tikai cilvēktiesības, bet arī pamats mierpilnai, pārtikušai un ilgtspējīgai pasaulei. Nodrošinot meiteņu un sieviešu līdztiesīgu pieeju izglītībai, veselībai, nodarbinātībai un pārstāvniecībai politiskajā un ekonomiskajā lēmumu pieņemšanā, ieguvēja būs gan sabiedrība, gan cilvēce kopumā.

Filmas (angļu valodā):

Metodikas (latviešu valodā):

Metodikas (angļu valodā):

Piemēri (latviešu valodā):

Piemēri (angļu valodā):