LV EN RU
7. mērķis

7. MĒRĶIS Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu 7.mērķis

Atslēgas vārdi: pieejami energopakalpojumi, energoefektivitāte, atjaunojamā enerģija, energoinfrastruktūra

Mūsdienīga, pieejama enerģija, tās efektivitātes paaugstināšana, sadarbība pētniecībā.

Filmas (angļu valodā):

Metodikas (angļu valodā):

Piemēri (angļu valodā):