LV EN RU
9. mērķis

9. MĒRĶIS Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas9.mērķis

Atslēgas vārdi: infrastruktūra, industrializācija, modernizācija, zinātniskā pētniecība, tehnoloģiju izstrāde, piekļuve informācijas un sakaru tehnoloģijām

Filmas (angļu valodā):

Metodikas:

Piemēri: