LV EN RU
9. mērķis

9. MĒRĶIS Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas9.mērķis

Atslēgas vārdi: infrastruktūra, industrializācija, modernizācija, zinātniskā pētniecība, tehnoloģiju izstrāde, piekļuve informācijas un sakaru tehnoloģijām

 

FILMAS

angļu valodā:

 

METODIKA

 

PIEMĒRI