LV EN RU
Projekta laikā veiktie pētījumi

Projekta laikā veikti trīs pētījumi par situāciju Latvijā un globāli:

1) Pētījums godīgas starptautisko nodokļu politikas jomā. Izziņas materiāls interešu aizstāvībai. Autores: Z. Miezaine, A. Damberga, A. Karlsberga, L. Rudzīte, 2016 (latviešu valodā)          |||          Study on Fair International Taxation Policy. Authors: Z. Miezaine, A. Damberga, A. Karlsberga, L. Rudzīte, 2016 (english version)

2) Report ‘Survival of the Richest: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2016’., Eurodad, 2016, (English version)          |||         Eurodad ziņojuma “Visbagātāko izdzīvošana: Eiropas loma, atbalstot, netaisnīgas globālās nodokļu sistēmas 2016″ izvilkuma tulkojums (latviešu valodā)

3) CEE Report “Who pays tax in Central and Eastern Europe?”, 2017, (English version)          |||            Ziņojums “Kurš maksā nodokļus Centrālajā un Austrumeiropā”, 2017, izvilkums (latviešu valodā)