LV EN RU
Diskusija par ilgtspējīgas attīstības mērķiem | Sociālais vingrinājums "Neveiklā sabiedrība"

DGs_plakats_fragmNo 2016. gada 3. novembra līdz 1. decembrim LAPAS sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizēja piecas diskusijas par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas aktualitātēm un prioritātēm Latvijā.

Četras diskusijas  reģionos:

  • 3. novembrī  – Daugavpils universitātē, Daugavpilī
  • 14. novembrī – Liepājas domē, Liepājā
  • 15. novembrī  – Vidzemes augstskolā, Valmierā
  • 1. decembrī – Jelgavas pilsētas domē

Savukārt 10. novembrī norisinājās Rīgas diskusija “Ilgtspējīgas attīstības mērķi Latvijā: iespējas starpnozaru sadarbībai”.

Ar diskusiju apkopojumu varat iepazīties šajā saitē. 

Diskusijās piedalījās pašvaldību institūciju darbinieki, nevalstiskās organizācijas, vietējo kopienu pārstāvji, uzņēmēji, aktīvisti un virkne interesentu, kam rūp ilgtspējīga Latvijas un planētas nākotne.

Reģionālās diskusijas veidoja paneļdiskusija ar reģiona aktīvo valsts, pašvaldību, NVO sektora un uzņēmēju līdzdalību, savukārt pasākuma otrajā daļā žurnālists Sandijs Semjonovs vadīja diskusiju par godīgas starptautiskās nodokļu politikas sasaisti ar ilgtspējīgas sabiedrības attīstību. Diskusijā pirmizrādi piedzīvoja Zuargusa, Ģirta Poļa un Roberta Silava veidots video materiāls – “Neveiklā sabiedrība” (pagaidām). 

 Diskusijas konteksts

2015. gada nogalē ANO tika pieņemti jaunie Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas attiecas uz visām pasaules valstīm (http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtspējīgas-attīstības-mērķi). Vairākas valstis ir uzsākušas aktīvu darbību, veidojot starpsektoru darba grupas, izvēloties prioritāros mērķus, iesaistot sabiedrību mērķu ieviešanā.

Arī Latvijā ar ilgtspējīgas attīstības jautājumiem  dažādos līmeņos un jomās strādā vairākas valsts institūcijas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Centrālā statistikas pārvalde, kā arī citas organizācijas – Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Platfoma attīstības sadarbībai, Zaļā brīvība un daudzas citas. Vienlaikus efektīvai ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai ir svarīgs katra ieguldījums – sākot ar indivīdu, kopienu, pašvaldību, līdz pat globālā līmeņa institūcijām.

Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība.” (pagaidām)

Neveiklā sabiedrība_bilde

Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība. (pagaidām)” ir neordināra un inovatīva satīriska video performance, kas iekustinās skatītāju prātus, piedāvājot interesantu skatījumu uz vienu no svarīgām attīstības tēmām, kura tieši skar arī ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas procesus visā pasaulē – godīgu starptautisko nodokļu politiku.

Bildes.

Pasākums tiek īstenots ar LR Ārlietu ministrijas un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS” projektam “Eiropas pilsoņu mobilizēšana nevienlīdzības mazināšanai un godīgas nodokļu politikas izvirzīšanai Eiropas attīstības politikas centrā Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros un pēc tā” ietvaros.

ES un AM246x106_GNV_green