Print This Post

Ar Latvijas lauku kopienu nedēļu iesācies LAPAS Prezidentūras projekts

Preses relīze
2014.gada 4.novembris

No 2014. gada 27. līdz 31. oktobrim jau otro reizi Latvijas vēsturē norisinājās Lauku kopienu nedēļa, ko organizēja Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu (LLF). Šogad Kopienu nedēļai ir īpaša nozīme Latvijas, Eiropas un globālā mērogā – ar to tiek uzsākts pasākumu cikls, kas veltīts Latvijas Prezidentūrai ES padomē attīstības sadarbības jomā. Lauku kopienu nedēļa notika Riebiņu, Alūksnes, Amatas, Aizputes un Iecavas novados, pulcējot vairāk nekā 100 lauku teritoriju iedzīvotājus un citus aktīvistus, kas ieinteresēti kopienu attīstības jautājumos.

Lauku kopienu nedēļa šajā gadā mudināja iedzīvotājus domāt par LAPAS Prezidentūras prioritātēm kopienu kontekstā – par to, kā kopienu darbības vietējā līmenī ietekmē globālos procesus un kā uzņemties atbildību par ilgtspējīgāku nākotni, meklējot atbildes uz jautājumiem: Kā kopienas dzīvi ietekmē ilgtspējīgs pārtikas patēriņš, cilvēku migrācija drošība? Ko katrs no mums var darīt, lai to labvēlīgi ietekmētu? Kā mēs izmantojam plašo informācijas pieejamību, un kā tās kvalitāte ietekmē ne tikai pasaulē notiekošos procesus, bet ikvienu no mums? Lauku kopienu nedēļas laikā tika uzsākts darbs ar pavisam nesen Latvijas sabiedrībā parādījušos jēdzienu glokalizācija, kas ir process, kurā indivīds, cilvēku grupa, organizācija, institūcija, kopiena vēlas un spēj vienlaicīgi domāt globāli un rīkoties lokāli.

„Desmit gadu darbības laikā ir apstiprinājusies pārliecība, ka, lai veidotu dzīvi laukos tādu, kurā ļaudis vēlas dzīvot, strādāt un uzņemt viesus, ir nepieciešamas regulāras savstarpējās sarunas un tikšanās, kam seko tālāks darbs ar politikas veidotājiem. Šajā tikšanās reizē Lauku kopienu nedēļas ietvaros, redzējām, ka Latvijas kopienas ir apzinājušās savas stiprās puses un ir gatavas doties „plašākos ūdeņos” – diskutēt par LAPAS Prezidentūras prioritātēm, tomēr šādai rīcībai nepieciešama pārliecība par sevi un drosme” , atzīst Latvijas Lauku foruma izpilddirektora pienākumu izpildītājs Valdis Kudiņš. Savukārt Latvijas Lauku foruma un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai valdes loceklis Āris Ādlers secina – „Kopienas ir zinošas par lietām, kas pozitīvi ietekmē sabiedrību, bet aktīvās lauku biedrības nav pilnībā apzinājušas, ko ar savu rīcību tās ietekmē globāli un kādus plaša mēroga nozīmības jautājumus tās var risināt vietējā sabiedrībā. Kopienu nedēļas laikā dalībniekiem radās priekšstats par vietēju un globālu procesu sasaisti. Latvijas laukos ir daudz labās prakses piemēru, un kopienu nedēļas laikā identificējām jau pastāvošus pieredzes stāstus, kas būs daļa no Prezidentūras Attīstības foruma diskusiju jautājumiem.”

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai projekts „Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai” tiek finansēts no ES līdzekļiem. Projektu 90 % apmērā finansē Eiropas Savienība.

Bildes no pasākumiem skatīt šeit: https://lapas.lv/?p=4690

Kontaktinformācija: Anita Seļicka (LLF), laukuforums@gmail.com, T. 28855427
Sandra Rubene (LAPAS), Sandra.rubene@gmail.com, T.26337320