Print This Post

Latvijas reģionos sākas Latvijas Lauku kopienu nedēļa!

Latvijas lauku kopienu nedēļas logoNo 27. līdz 31. oktobrim piecos Latvijas novados – Riebiņu, Alūksnes, Amatas, Aizputes un Iecavas novados notiks Latvijas Lauku kopienu nedēļa. Nedēļas laikā aktīvākie lauku iedzīvotāji piedalīsies diskusijās un spriedīs par šī brīža aktuālajiem jautājumiem laukos vietējo, nacionālo un globālo procesu kontekstā, meklēs risinājumus cerīgai savas kopienas nākotnei globālā pasaulē. Latvijas lauku kopienu nedēļa ir viena no pirmajām aktivitātēm biedrības Latvijas Platformas attīstības sadarbībai projektā “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai”. Latvijas Lauku kopienu nedēļu organizē Latvijas Platorma attīstības sadarbībai sadarbībā ar biedru organizāciju Latvijas Lauku forums.

Latvijas Lauku kopienu nedēļas uzdevumi ir identificēt, kā kopienu līmenī veiktas darbības var ieteikmēt pasaules procesus, un kā saiknes starp vietējo un globālo apzināšanās var padarīt dzīvi labāku. Nedēļas laikā tiks arī uzsākta gatavošanās Attīstības forumam, kas notiks no 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē un apvienos kopienu pārstāvjus no Latvijas, Eiropas un pasaules, dodot unikālu iespēju pieredzes apmaiņai, jaunu iniciatīvu veidošanai un sadarbībai nākotnē.

Latvijas Lauku Kopienu nedēļas norises laiki un vietas:
27. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 18.00 Rušonas pamatskola, Liepu iela 5a, Kastīre, Riebiņu novads;
28. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Jaunannas tautas nams, Zīles, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads;
29. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Amatas novada kultūras centrā „Ģikši”, Amatas novads;
30. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Aizputes tūrisma informācijas un mūžizglītības centrs, Atmodas ielā 16, Aizpute;
31. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava.
Aicinām žurnālistus apmeklēt pasākumus!

Projektu „”Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai” 90% apmērā finansē Eiropas Savienība. Projektu īsteno biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.

ES logo_bez ES