Print This Post

Pētījumu par godīgu starptautisko nodokļu politiku

mirgulis_1

Piedāvājam Jums iespēju iepazīties ar Latvijā tapušu pētījumu par godīgu starptautisko nodokļu politiku.

Šajā pētījumā autores – Zinta Miezaine, Andra Damberga, Aija Karlsberga, Līga Rudzīte izsekos tam, kā uzņēmuma ienākumu nodokļa veidošanas un iekasēšanas politika attīstītajās valstīs var palielināt nabadzību pašu valstī un padziļināt plaisu starp attīstītajām un attīstības valstīm, kā arī, ielūkojoties ciešāk, izvērtēs Latvijas vietu un lomu šajos procesos.

Pētījums veikts projekta „Godīgi nodokļi visiem” ietvaros, kuru finansē Eiropas Savienība un īsteno starptautisks nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls Tax Justice Network. Projekta partneris un īstenotājs Latvijā ir biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), un tā mērķis ir apkopot un analizēt informāciju, kas praktiski izmantojama interešu aizstāvībā.

 

LASI PĒTĪJUMU ŠEIT: https://goo.gl/PYhjgI