LV EN RU
Projekts ‘’Pretkorupcijas pasākumu uzlabošana Rumānijā’’/ The Project ‘’Improvement of Anti-corruption Measures in Rumania’’

Šī projekta (2008) ietvaros rumāņu prokurori un izmeklētāji apmeklēja seminārus komunikācijas jautājumos, kā arī tika izgatavots informatīvs buklets un pilnveidota Nacionālā Pretkorupcijas departamenta mājaslapa. Vairāk informācijas zemāk esošajā Latvijas Mediju darbinieku mācību centra mājaslapā. During this project (2008), Rumanian public prosecutors and investigators attended the workshops on the communication issues, as well the booklet was made and the website of the National Anti-Corruption Department was updated. More information is in the website (below) of ‘’Latvijas Mediju darbinieku mācību centra’’.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 14:30:32
Kategorija: Caurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršana