Jaunais attīstības ietvars – jauna iespēja līdzsvarotai izaugsmei. | Post – 2015 konferences materiāli