Jaunais attīstības ietvars – jauna iespēja līdzsvarotai izaugsmei | Post-2015 projekts