LV EN RU
2. mērķis: Novērsts bads un ilgtspējīga lauksaimniecība

Lasīt stāstus:

 – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra stāsts

Antras Zeiliņas “Ķiploku Pasaule” stāsts

Māris Šņickovskis par biedrību “Pārtikas Amatnieki”

Agita Kraukle par “Latvijas Samariešu apvienība”

MĒRĶIS – izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Atslēgas vārdi: bads, uzturs, mazie pārtikas ražotāji, ilgtspējīga pārtikas ražošana, ģenētiskā daudzveidība, ieguldījumi lauku infrastruktūrā

Pareizi organizēta lauksaimniecība nodrošina uzturvielām bagātu ēdienu un sekmē ienākumus, īstenojot uz cilvēku orientētu lauku attīstību un vides aizsardzību. Mūsdienās 795 miljonu cilvēku ir badā un 2050.gadā viņu skaits pieaugs par 2 miljardiem, ja netiks globāli risināti lauksaimniecības jautājumi.

FILMAS

latviešu valodā:

angļu valodā:

 

METODIKA

latviešu valodā:

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

latviešu valodā:

angļu valodā:

  • Banco Alimentare (Colletta alimentare) Itālijā aicina cilvēkus vienu reizi gadā nopirkt ēdienu nabadzīgiem cilvēkiem. https://www.eurofoodbank.org/
  • Fair miles – dažādas kampaņas, kas sekmē vietējās pārtikas patēriņu, aprēķinot “ēdiena jūdzes” httpss://www.fairtrade.net/