LV EN RU
Globālās izglītības vadlīnijas 2021.-2025.

Vaks_GlobVadl.lvGlobālā izglītība ir būtiska gan formālajā izglītībā – visās izglītības pakāpēs (pirmsskolas, pamata, vidējā un augstākajā izglītībā) un izglītības veidos (vispārējā, profesionālajā un akadēmiskajā izglītībā), gan neformālajā izglītībā – ārpus formālās izglītības organizētām interesēm un pieprasījumam atbilstošā izglītojošā darbībā, gan sabiedrības izpratnes veicināšanā, gan interešu aizstāvībā, sadarbojoties ar īpašajām mērķgrupām – lēmumu pieņēmējiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, mediju darbiniekiem un viedokļu veidotājiem, gan globālās izglītības partnerību veidošanā.
Globālās izglītības vadlīnijas 2021.–2025. gadam ir dokuments, kas nosaka globālās izglītības konceptuālo un kontekstuālo pamatu. Vadlīniju mērķis ir veicināt globālās izglītības pieejas veiksmīgu integrāciju un izmantošanu formālajā, neformālajā izglītībā, sabiedrības izpratnes veicināšanā, interešu aizstāvībā un globālās izglītības partnerības darbībā.

Lasi Globālās izglītības stratēģiskās vadlīnijas 2021.-2025. gadam šeit.