LV EN RU
NVO stratēģijas

Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai

LAPAS līdz 2014.gada janvārim īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu: “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”. Projekta numurs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/048/131

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

LAPAS biedru kapacitātes stiprināšana – apmācības

Balstoties uz 20.maija, 2013.gadā semināra rezultātiem, tika izstrādāta LAPAS apmācību programma. Dalībnieki– biedri, brīvprātīgie – jebkurš, kam tēmas var noderēt!

Biedru iesaistes stratēģijas – pamats biedru izaugsmei

Projekta “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai” ietvaros LAPAS biedru kapacitātes paaugstināšanai izstrādāta biedru iesaistes stratēģijas LAPAS. Iesaistes stratēģija ir īss (1-2 lapas) dokuments, kas aptver katra biedra stiprās un vājās puses attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās, darbībā LAPAS, biedra intereses un attīstības iespējas.

Noslēguma konference

29.janvārī Arhitektu namā notika projekta noslēguma konference, kuras mērķis bija izstrādāt stratēģiju visu iesaistīto pušu (nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu, augstskolu, pašvaldību, valsts pārvaldes, privātā sektora, indivīdu un citu) sadarbībai attīstības jomā. Konferencē tika atspoguļoti personīgi pieredzes stāsti un notika darbs grupās ar prakstiskajām prezentācijām. Ar konferences materiāliem var iepazīties šeit.

Biedru datu bāze

Projekta ietvaros ir izveidota biedru zināšanu datu bāze, kurā tiek ievietoti dažādi resursi, kas palīdzēs attīstīt jaunus projektus attīstības sadarbības jomā – projektu rezultāti, noderīgi resursi (video, foto u.c.). Datu bāze tika publiskota noslēguma konferencē un ir pieejama LAPAS mājas lapā. Biedru datu bāze

Informatīvais seminārs

31.janvārī LAPAS organizēja informatīvo semināru par projekta rezultātiem, daloties ar pieredzi un zināšanām ar jebkuru interesentu.

Prezentācijas no apmācību semināriem

Atbalstītāji

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projektu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.