LV EN RU
Pārtikas drošība

Apmācības un diskusija par pārtikas drošību 5 no globālā uz vietējo

2014. gada 6.augustā 9:30 – 16:30 un 7.augustā 10:00 – 16:00
LR Zemkopības ministrija

Kas notiek:
1.diena (6.08.)– apmācības par pārtikas drošību (angļu valodā):
*Right to food – basic introduction to the human rights framework
*Right to food – food sovereignty – food security: basics on differences and communalities of the concepts/approaches
*Development and state obligations in the human rights framework – (so!called extraterritorial state obligations)- basic introduction
*Case!studies/examples throughout these topics

2.diena (7.08.) diskusija par (latviešu valodā):
*Latvijas kontekstu un labo praksi;
*rīcības virzieniem Prezidentūrā un pēc tās;
*skaidrojošās kampaņas pamatelementiem.

Detalizēta darba kārtība sekos.

Kas vada:
Britta Schweighöfer, former Secretary General of the FIAN International Section Germany (www.fian.org)

Kas piedalās:
Nevalstiskās organizācijas, pārvaldes un akadēmiskās institūcijas, aktīvisti un interesenti par pārtikas drošības jautājumiem. Iepriekšēja pieteikšanās info@lapas.lv . Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots.

Konteksts:
LAPAS kā vienu no savām prioritātēm Latvijas Prezidentūrai ES Padomē ir izvirzījušas pārtikas drošību kā jomu, ar kuru ir iespējams gan skaidrot globālo attīstību, dažādu spēlētāju mijiedarbību, individuālo atbildību, gan arī popularizēt Latvijas labo praksi vietējā līmeņa attīstībā. Prezidentūras ietvaros LAPAS plāno vairākus pasākumus, kas ir saistīti ar pārtikas jautājumiem – diskusijas ar ekspertiem un iedzīvotājiem, sociālo!kampaņu, filmu mēnesi u.c. Apmācības sniegs ieskatu no globālās perspektīvas, diskusija –ļaus rast saikni ar Latvijas kontekstu un saistīto pušu turpmāko rīcību.

Aktivitāte tiek finansēta no TRIALOG V projekta (EK finansējums), līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.