Faktu lapas

LAPAS veidotās faktu lapas par dažādām ar attīstības sadarbību saistītām tēmām

Infogramma par Latvijas attīstības sadarbību 2012

Attīstības sadarbības budžets 2012.gadā

Infogramma par Latvijas attīstības sadarbību 2012

Attīstības sadarbības nepieciešamība
Politikas saskaņotība un attīstība
Cilvēkdrošība
Cienīgs darbs
Godīga tirdzniecība
Pārtikas drošība
Ūdens nodrošinājums
Migrācija
Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība
Vide un attīstība
Ilgtspējīga un tīra enerģija
Cilvēktiesības un Baltkrievija

 Projektu Baltic States –Channeling Information for Development Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971  atbalsta Eiropas Komisijas EuropeAid sadarbības birojs un Sorosa Fonds Latvija (SFL). Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības un SFL  finansiālo atbalstu. Par dokumenta saturu atbild vienīgi biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un tas neatspoguļo Eiropas Savienības vai SFL oficiālo viedokli.