LV EN RU
2016 Pasaules labāko ziņu diena

WBN_EU_Flag2016. gada 21. septembrī Latvijā notika Latvijas Platformas attīstības   sadarbībai (LAPAS) un organizētā informatīvā akcija „Pasaules labāko ziņu diena” (World’s Best News Day).

Akcija visas dienas garumā notika 16 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās – Rīgā, Aizputē, Balvos, Cēsīs, Liepājā, Gulbenē, Ventspilī, Kuldīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Brocēnos, Rēzeknes novadā, Rugāju novadā, Iecavā, Mežvidu novadā, Jēkabpilī. Pasākumos piedalījās jauniešu centri, ekoskolas, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un pašvaldības. Pasākuma laikā tika dalīta akcijas avīze, kurā publicēta aktuālā attīstības sadarbības jomas informācija. Šogad izdevums papildināts ar LAPAS sagatavotu avīzes pielikumu “Pasaule kļūst labāka”, kas stāsta par LAPAS un biedru organizāciju aktualitātēm, īpaši par rudenī gaidāmo kampaņu par godīgu starptautisko nodokļu politiku.

Bildes no notikušā akcijas pasākuma no 16 Latvijas pilsētām var apskatīt šeit: 21. septembris Latvijā – Pasaules labāko ziņu diena.

LASI AKCIJAS AVĪZI ŠEIT:     LAPAS izdevums ES izdevums

LAPAS direktore Inese Vaivare stāsta par akcijas būtību: ““Pasaules labāko ziņu diena” Latvijā notiek jau otro gadu. Šogad par tās norises dienu Latvijā esam izvēlējušies 21. septembri, kas ir zīmīga, jo šajā dienā tiek atzīmēta ANO noteiktā Starptautiskā miera diena, tāpat šajās dienās ANO Ģenerālā asambleja diskutē par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu visā pasaulē. Lai gan ilgtspējīgas attīstības mērķi ir globāli, tomēr tie attiecas uz katru no mums, tādēļ ar šo akciju vēlamies parādīt, ko cilvēki jau dara šo mērķu īstenošanai, kā arī vēlamies aicināt cilvēkus uz individuālu rīcību, lai pasaule būtu ilgtspējīgāka un labāka.”

Akcijas laikā iedzīvotāji tika aicināti arī parakstīt ES petīciju par godīgu starptautisko nodokļu politiku – httpss://taxjusticeeurope.eu/lv/

01_TGG_Grid_Icon_ColorSDG

Akcijas norise Latvijā:

Rīgā: Akcijas atklāšana Ārlietu ministrijā, Rīgā, piedaloties Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai – Lukaševicai, LAPAS direktorei Inesei Vaivarei un LAPAS aktīvistiem un brīvprātīgajiem.  Pēc pasākuma atklāšanas Ārlietu ministrijā LAPAS aktīvisti un brīvprātīgie devās uz Saeimu, kur uzrunāja Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātus. Pasākums noslēdzās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – 1500 akcijas avīzes eksemplāru svinīgi tika nodoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Komunikāciju departamenta direktorei Ievai Laizānei, tālākai izdevuma nogādāšanai katrā Latvijas bibliotēkā.

Aizputē: Jauniešu IDEJU MĀJAS brīvprātīgie izgāja Aizputes ielās, uzrunājot iedzīvotājus, dalot akcijas avīzes.

Balvos: Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas jaunieši devās Balvu ielās, uzrunājot iedzīvotājus un dalot akcijas avīzes.

Cēsīs: Cēsu Pilsētas vidusskolas brīvprātīgie dalīja avīzes skolas skolēniem, kā arī pēc stundām devās uz Cēsu centru, lai uzrunātu iedzīvotājus, dalītu avīzes, iegrieztos dažādās organizācijās, iestādēs, uzņēmumos.

Liepājā: Liepājas vakara maiņu vidusskolas brīvprātīgie dalīja avīzes Liepājas iedzīvotājiem.

Gulbenē: akcijas brīvprātīgie pie Gulbenes bibliotēkas apkopoja iedzīvotāju viedokļus par tēmu: “Kas nepieciešams, lai pilsēta, valsts un pasaule kļūtu labāka?”

Ventspilī: Ventspils jauniešu mājas brīvprātīgie gāja pa Ventspils galvenajām ielām, uzrunājot cilvēkus un dalot avīzes, iesaistot garāmgājējus improvizētās aktivitātēs.

Kuldīgā: 20 brīvprātīgie dalīja avīzes un akcijas noslēgumā par godu Starptautiskajai miera dienai iestādīja desmit liepiņas. Akcijas laikā tika apmeklēti arī Kuldīgas uzņēmumi, avīzes izplatītas visās Kuldīga skolās.

Daugavpilī: Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1, sākot no 11:00 un Vienības 13, sākot no 12:30, ikviens interesents tika aicināts uz diskusijām un spēlēm par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Jūrmalā: Jūrmalas brīvprātīgie jaunieši dalīja avīzes Jūrmalas iedzīvotājiem.

Brocēnos: Brocēnu jaunieši laikrakstu dalīs 3 vietās. Brocēnos jauniešu grupa pārviejās maršrutā no “Mego” veikala līdz Kultūras un izglītības centram, Saldū pie “Maximas” veikala, autobusu pieturā  un pilsētas O. Kalpaka laukumā.

Rēzeknē: Rēzeknes jauniešu domes brīvprātīgie dalīja avīzes Rēzeknes novada skolām un dažādiem centriem.

Rugāju novadā: Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas brīvprātīgie izveidoja sienas avīzi, kurā apkopoti vietējo cilvēku viedokļi par, viņuprāt, vislabākajiem notikumiem novadā, valstī un pasaulē. Tāpat tika dalītas akcijas avīzes novada kultūras, izglītības, veselības centros, pašvaldībā, muzejā.

Iecavā: Iecavas Dārtija bērnudārza brīvprātīgie kopā ar audzinātājām dienas pastaigas laikā dalīja avīzes garāmgājējiem, piedaloties tematiskā nodarbībā.

Kārsavas novada Mežvidu pagastā: Mežvidu pamatskolā iepazīstināja ar dienas aktualitātēm skolēnus un skolotājus; brīvprātīgie izgāja ciemata ielās un dalīs avīzes iedzīvotājiem, nogādājot avīzes arī Kārsavas Mākslas un mūzikas skolā.

Jēkabpilī: “Jēkabpils NVO resursu centra” brīvprātīgie izplatīja akcijas avīzi skolās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībā, kā arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā. Savukārt biedrības “Tilts” telpās varēja diskutēt par dažādu pašvaldību pieredzi informācijas pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vairāk par Pasaules labāko ziņu dienu:

Akcijas iniciatīva nāk no Dānijas, un šogad septembra un oktobra laikā ar to solidarizēsies vairāk nekā 20 valstis visā Eiropā. Tās laikā attīstības sadarbības aktīvisti sabiedrībai vēstī par progresu un attīstības risinājumiem sadarbībā ar ANO, Eiropas Savienības, valsts iestādēm, NVO un privātā sektora uzņēmumiem. Vairāk info: www.worldsbestnews.org.

Akciju finansiāli atbalsta Eiropas Savienība.