LV EN RU
Prezidentūras projekts

AF_lv_fin
No 2014. gada septembra līdz 2015. gada augustam biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) īstenoja projektu “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai.  Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015″.

Projekta mērķis: Glokalizācija – cilvēku spējināšana indivīda, kopienas, valsts, Eiropas un globālā līmenī – attīstības jautājumu, ilgtspējīgas globālās attīstības un nabadzības mazināšanas apzināšanās.

Projekta mērķa grupas: LAPAS biedri un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lēmumu pieņēmēji Latvijā un Eiropā, kopienu pārstāvji no Latvijas, Eiropas un attīstības valstīm, mediji un iedzīvotāji.

Projekta aktivitātes:

 1. Glokalizācijas metodoloģijas izstrāde
 2. Kopienu nedēļa
 3. Attīstības forums
 4. Labo prakšu grāmata
 5. Kino mēnesis
 6. Sarunas ar pārtikas ražotājiem un patērētājiem
 7. Kampaņa par pārtiku
 8. Pētījums par jauno donoru lomu
 9. Mācību vizīte
 10. Starpsektoru debates: par globālo izglītību; par finansējumu attīstībai
 11. Viedokļu dokumenti
 12. Līdzdalība CONCORD un citos pasākumos
 13. Augsta līmeņa debate

Projekta rezultāti

results of LAPAS Presidency project pdf

Projekta partneri: Projekts neparedz partnerus. Projekta aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar LAPAS biedru organizācijām homo ecos:, Latvija Lauku forumu, Latvijas Zemnieku federāciju.

Partneru logotipi

Īstenošanas vieta: Latvija, Brisele, Eiropa, attīstības valstis

Īstenošanas laiks: 2014. gada septembris – 2015. gada augusts

 

Projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015”  ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (90%), Sabiedrības integrācijas fonds (5,42%) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  (4,58%). Projektu  īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar trim biedru organizācijām – “homo ecos:”, Latvijas Zemnieku federāciju un Latvijas Lauku forumu. 

Finansētāju logotipi