LV EN RU
Attīstības Forums

AF_lv

No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē norisinājās LAPAS Prezidentūras projekta centrālais pasākums “Attīstības forums”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 kopienu, pašvaldību, augstskolu pārstāvji, pētnieki, praktiķi un attīstības sadarbības entuziasti no Latvijas un citām Eiropas un pasaules valstīm – Igaunijas, Moldovas, Ukrainas, Gruzijas, Krievijas, Filipīnām, Mongolijas, Irākas, Indijas un Ugandas. Pasākums bija ietverts arī oficiālajā Latvijas Prezidentūras ES savienībā pasākumu kalendārā.

 

Aicinām jums pakavēties notikuma atmosfērā, apskatot BILŽU GALERIJU.

Pasākuma kopsavilkums_latviešu valodā

Pasākuma kopsavilkums_angļu valodā

Attīstības forums norisinās projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (90%), Sabiedrības integrācijas fonds (5,42%) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  (4,58%). Projektu  īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS).

Attistibas forums_logo rinda