LV EN RU
Kopienu nedēļa

Latvijas lauku kopienu nedēļas logoLatvijas lauku kopienu nedēļa – viena no pirmajām projekta “Glokalizācja – vietējā atslēga globālai attīstībai” aktivitātēm norisinājās 2014. gada rudenī piecās Latvijas reģionu vietās. Tās mērķis – diskusijās ar Latvijas lauku aktīvākajiem iedzīvotājiem uzsākt darbu pie kopīga redzējuma par projekta redzamākā notikuma – Attīstības foruma norisi. Tāpat arī sarunu gaitā bija svarīgi saprast lauku iedzīvotāju aktuālos jautājumus vietējo un globālo procesu kontekstā. Kopienu nedēļai Latvijas laukos  ir īpaša nozīme Latvijas, Eiropas un globālā mērogā – ar to tiek uzsākts pasākumu cikls, kas veltīts Latvijas Prezidentūrai ES padomē attīstības sadarbības jomā.

Latvijas Lauku Kopienu nedēļas norises vietas:
27. oktobrī – Kastīre, Riebiņu novads
28. oktobrī – Jaunannas pagasts, Alūksnes novads
29. oktobrī – Amatas novads
30. oktobrī – Aizpute
31. oktobrī – Iecava

Lauku kopienu nedēļa mudināja iedzīvotājus domāt par LAPAS Prezidentūras prioritātēm kopienu kontekstā – par to, kā kopienu darbības vietējā līmenī ietekmē globālos procesus un kā uzņemties atbildību par ilgtspējīgāku nākotni, meklējot atbildes uz jautājumiem: Kā kopienas dzīvi ietekmē ilgtspējīgs pārtikas patēriņš, cilvēku migrācija drošība? Ko katrs no mums var darīt, lai to labvēlīgi ietekmētu? Kā mēs izmantojam plašo informācijas pieejamību, un kā tās kvalitāte ietekmē ne tikai pasaulē notiekošos procesus, bet ikvienu no mums? Lauku kopienu nedēļas laikā tika uzsākts darbs ar pavisam nesen Latvijas sabiedrībā parādījušos jēdzienu glokalizācija, kas ir process, kurā indivīds, cilvēku grupa, organizācija, institūcija, kopiena vēlas un spēj vienlaicīgi domāt globāli un rīkoties lokāli.

Latvijas Lauku foruma izpilddirektora pienākumu izpildītājs Valdis Kudiņš: „Desmit gadu darbības laikā ir apstiprinājusies pārliecība, ka, lai veidotu dzīvi laukos tādu, kurā ļaudis vēlas dzīvot, strādāt un uzņemt viesus, ir nepieciešamas regulāras savstarpējās sarunas un tikšanās, kam seko tālāks darbs ar politikas veidotājiem. Šajā tikšanās reizē Lauku kopienu nedēļas ietvaros, redzējām, ka Latvijas kopienas ir apzinājušās savas stiprās puses un ir gatavas doties „plašākos ūdeņos” – diskutēt par LAPAS Prezidentūras prioritātēm, tomēr šādai rīcībai nepieciešama pārliecība par sevi un drosme”.

Latvijas Lauku foruma un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai valdes loceklis Āris Ādlers: Kopienas ir zinošas par lietām, kas pozitīvi ietekmē sabiedrību, bet aktīvās lauku biedrības nav pilnībā apzinājušas, ko ar savu rīcību tās ietekmē globāli un kādus plaša mēroga nozīmības jautājumus tās var risināt vietējā sabiedrībā. Kopienu nedēļas laikā dalībniekiem radās priekšstats par vietēju un globālu procesu sasaisti. Latvijas laukos ir daudz labās prakses piemēru, un kopienu nedēļas laikā identificējām jau pastāvošus pieredzes stāstus, kas būs daļa no Prezidentūras Attīstības foruma diskusiju jautājumiem.”

Preses relīze: Latvijas laukos sākas Latvijas lauku kopienu nedēļa!

Preses relīze: Ar Latvijas lauku kopienu nedēļu iesācies LAPAS Prezidentūras projekts

Bilžu galerija:

Lauku Kopienu nedela

Projektu „Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai” 90% apmērā finansē Eiropas Savienība. Projektu īsteno biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.

 

ES logo