LV EN RU
Stratēģija attīstībai

Projekts “Latvijas NVO globālās pilsoniskās sabiedrības atbalstam” (Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MAC/008/21) stiprina Latvijas NVO darbību attīstības sadarbības jomā – sekmējot attīstības sadarbības projektu izstrādi un ieviešanu vidējā termiņā. Projekta rezultātā ir izstrādāta stratēģija, kas būs ceļvedis LAPAS biedru organizācijām attīstīt savas stiprās puses, piesaistīt donoru finansējumu un atrast sadarbības partnerus.

Projekta aktivitātes:

1. Attīstības sadarbības partnervalstu novērtējums. Novērtējums veikts sadarbībā ar Ukrainas, Moldovas un Gruzijas kolēģiem, izvērtējot šo valstu attīstības sadarbības vajadzības, iespējamos finanšu avotus un partnerus. Konsultācijas veiktas arī ar LR Ārlietu ministriju. Novērtējums pieejams LAPAS biedriem.

2. Stratēģijas izstrāde.  LAPAS 3 gadu stratēģija izstrādāta balstoties uz biedru sniegto informāciju, konsultācijām ar reģionālajām NVO, LAPAS padomi un citiem ekspertiem. Stratēģija pieejama LAPAS biedriem.

3. Stratēģijas prezentācija.  29.09.2016. notika stratēģijas prezentācija un diskusija ar biedru organizācijām un partneriem.

Projekts tika ieviests laikā no 1.06.2016. – 31.10.2016.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_LV-5