LV EN RU
Stratēģiskās prioritātes

LAPAS stratēģiskās prioritātes un rīcības virzieni 2017. – 2019. gadam

1. Dienaskārtības 2030 ieviešana: starpnozaru sadarbība politiku saskaņotībai ilgtspējīgai attīstībai –  uzraudzība, kā Latvijā pieņemtie lēmumi un īstenotās aktivitātes ietekmē globālo attīstību, tai skaitā, konkrētu partnervalstu attīstību, jeb tā sauktā ilgtspējīgās attīstības ārējā dimensija.

2. Resursi attīstībai: finansējuma attīstībai plānošanas un izlietošanas uzraudzība. Privātā sektora atskaitīšanās un caurspīdīguma, atbildības paaugstināšana attīstības sadarbībā un ilgtspējīgā attīstībā.

3. Sabiedrības informēšana, izglītošana un iesaistīšana: dažādu sabiedrības grupu – jauniešu, kopienu aktīvistu, izglītotāju, informētības un atbildīgas rīcības paaugstināšana attīstības sadarbībā un globālā ilgtspējīgā attīstībā.

4. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšana: stratēģiska ilgtermiņa attīstība, attīstības sadarbības divpusējā un daudzpusējā finansējuma pieejamība pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Informācijas aprite un zināšanu un pieredzes vadība biedriem un citām saistītajām pusēm.