LV EN RU
Projekts ‘’Reģionālu vides organizāciju apmācības darbam ar internetu Centrālāzijā’’/ ‘’The Training for the Regional Environmental Organizations for the work with the Internet in the Central Asia’’

Lai veiksmīgāk risinātu vides problēmas, postījumus, Centrālāzijas valstis ir izveidojušas kopīgu interneta platformu CARNet. Šī projekta ietvaros platformas koordinatori (no Kazahstānas, Krievijas, Kirgizstānas, Tadžikistinās, Uzbekistānas) gadu tika apmācīti Latvijas nevalstiskās organizācijas Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadībā. Sadarbības rezultātā tika novadītas reģionā pirmās tiešsaistes konsultācijas.Zemāk esošais links sniedz papildus informāciju un linkus saistībā ar šo projektu un tā nozīmi. To better tackle environmental problems, damages, the countries from the Central Asia have common internet platform CARNet. During this project the coordinators (from Kazakhstan, Russia, Kirgizstan, Tadzhikistan, Uzbekistan) of this web page have been trained by Latvian NGO – PROVIDUS within one year. In the result of this collaboration, the first online tutorials were delivered into the region. The link below gives more information and additional links on the project and its significance.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-07 17:22:34
Kategorija: Pieaugušo izglītība