LV EN RU
Konference ‘’Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas’’ / The Conference ‘’The Presence of the Global Dimension in the Education and Future Opportunities’’

2013.gadā tika organizēta starptautiska konference “Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas’’, kuras laikā tika iepazīstināts ziņojums par izpēti par globālās izglītības klātbūtni sociālajās zinātnēs Latvijā, Igaunijā, Lielbritānijā un citu Eiropas Savienības valstu. Konferencē uzstājās ārvalstu un vietējie eksperti, kā arī notika atvērtā diskusija par globālās izglītības nākotnes iespējām un resursiem Latvijā. Zemāk esošajā linkā ir atrodams: 1) Konferences preses relīze un raksti par konferenci laikrakstā “Izglītība un kultūra’’; 2)Konferences prezentācijas latviešu un angļu valodā; 3)Projekta pieteikums, ieskats pētījumā un secinājumi par Latviju. In 2013, there was the international conference ‘’The Presence of the Global Dimension in the Education and Future Opportunities’’, where people were introduced with the report on the the presence of the global education in social sciences in Latvia, Estonia, the United Kingdom and other European Union’s countries. The presentations of several local and foreign experts took place in this conference; the open discussion on the Latvian future opportunities and resources took place as at the conference well. Link below gives the following sources: 1)The press release and articles on the conference in the magazine “Izglītība un kultūra’’ (Education and Culture); 2)The presentations of the conference in English and Latvian; 3)The application of the project, the insight in the research and the conclusions on Latvia.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 01:47:11
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība