LV EN RU
Mācību metodiskais materiāls “Starpkultūru saskarsme’’/ The Methodological Study Material ‘’The Intercultural Communication’’

Materiālā iekļauti jautājumi par to, kas ir starpkultūru komunikācija, kultūras, sociālais aspekts, komunikācija un saskarsme daudzvalodu vidē utt.. Materiāls sniedz idejas aktivitātēm, balstoties uz skolēnu un savas kopienas vajadzībām. Zemāk esošais links nodrošina vēl ar citiem metodiskiem materiāliem skolotājiem. The material contains the issues on the meaning of the intercultural communication, cultural and social aspects, communication within the multilingual environment etc.. It gives the ideas for activities based on the needs of pupils and the community. The link below gives more methodological materials for the teachers.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 10:36:49
Kategorija: Kultūra, sports