LV EN RU
Ceļvedis NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās/ The Guide in the Capacity Building of NGOs in the Areas of Development Cooperation and Development Education

Ceļvedis tika izveidots “Izglītības iniciatīvu centra’’, LAPAS, GLEN, ‘’Attīstības Kolba’’ sadarbības rezultātā. Tā mērķis ir sniegt atbalstu organizācijām un individuāliem interesentiem, kuri vēlas darboties attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. Ceļvedis iekļauj skaidrojumus attīstības sadarbībai un attīstības izglītībai, NVO piemērus, citvalstu pieredzi, resursus. The guide was made within the collaboration of “Izglītības iniciatīvu centrs’’, LAPAS, GLEN, ‘’Development Bulb’’. The aim of the guide is to provide the support to the organizations, individuals, who would like to act in the areas of development cooperation and development education. The guide consists of descriptions on the development cooperation and education, the examples of NGOs, the experience of other countries, resources.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 13:12:11
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība