LV EN RU
Projekts ‘’Nevalstiskā sektora iesaiste politikas veidošanā Centrālāzijas un Dienvidkaukāza valstīs’’/ The Project ‘’The Non-governmental Sector’s Involvement within the policy making in countries of Central Asia and South Caucasus’’

Projekta (2011-2012; Sabiedriskās politikas centrs - Providus) mērķis atrast veidus, kā stiprināt nevalstiskā sektora iesaistīšanos rīcībpolitikas plānošanā, īstenošanā un apjaust tās īstenotāju reālās vajadzības. Vairāk par projektu skatīt norādītājā saitā. The goal of the project (2011-2012; by “Centre for Public Policy - Providus’’) was to find the best way, how to strengthen the non-governmental sector’s participation within the planning and implementation of policies and to realize the real needs of policies' promoters . More information on the project is in the link below.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-09 14:47:51
Kategorija: Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība