LV EN RU
Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam/ The Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015

2011. gada 5.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja attīstības sadarbības politikas plānošanas dokumentu „Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam”. Jaunais dokuments definē Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus, uzdevumus un rīcības virzienus. In 5th of July of 2011, the government agreed on the document of development cooperation policy ‘’The Guidelines of Development Cooperation Policy for 2011-2015’’. The new document define the goals, objectives and the action lines for the development cooperation policy of Latvia.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 13:28:10
Kategorija: Vispārīgi jautājumi