LV EN RU
Informatīvais ziņojums par Attīstības sadarbības politikas plāna 2012. gadam īstenošanu/ The Informative Report on the Implementation of the Action Plan of Development Cooperation Policy in 2012


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 15:35:13
Kategorija: Vispārīgi jautājumi