LV EN RU
Faktu lapa "Politikas saskaņotība un attīstība"/ The Fact Sheet ''Policy Coherence and Development''

• Kas ir politikas saskaņotība attīstības kontekstā? • Politikas saskaņotības problēmas praksē • Kāpēc mums ir vajadzīga politikas saskaņotība attīstības jomā • Ko es varu darīt, lai veidotu ar attīstības mērķiem saskaņotu politiku? •What is the policy coherence in the context of development? •The problems of policy coherence in practice •Why do we need the policy coherence in the development area? •What can I do to form the coherent policy for the development goals?

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 16:11:16
Kategorija: Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība