LV EN RU
Faktu lapa "Godīga tirdzniecība"/ The Fact Sheet ''Fair Trade''

• Kas ir godīga tirdzniecība? • Godīga tirdzniecība Eiropā • Problēma • Kritika •What is the fair trade? •Fair trade in Europe •The Problem •The Critics

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 16:35:54
Kategorija: Kopienu attīstība