LV EN RU
Faktu lapa "Ilgtspējīga un tīra enerģija"/ The Fact Sheet ''Sustainable and Clean Energy''

• Ar enerģiju saistītie izaicinājumi • Kādēļ ilgtspējīga un tīra enerģija ir svarīga? • Ko es varu darīt ilgtspējīgas enerģijas labā? •The energy challenges •Why is the sustainable and clean energy important? •What can I do in favor of sustainable energy?

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 16:43:32
Kategorija: Enerģētika