LV EN RU
Izpētes ziņojums LAPAS Ukrainas programmas uzsākšanai// The Outlook Report on the Inception of LAPAS’ program for Ukraine

Ievads. Ukrainas izpētes mērķis 1. Ukrainas politiski ekonomiskais fons un attīstības palīdzības specifika. 2. Izpētes informatīvā bāze un informācijas analīzes rezultāti: (a) Informācijas un analīzes avoti; (b) Analītisko un praktisko informācijas avotu un kontaktu selekcijas mērķis; (c) Informācijas analīzes rezultāti. 3. Politiski ekonomiskais fons un attīstības palīdzības specifika izvēlētajos reģionos: (a) Doņeckas apgabals; (b) Dņepropetrovskas apgabals; (c) Iespējamie turpmākās darbības reģioni. Nākamie soļi: secinājumi un ieteikumi. The introduction. The aim of research on Ukraine. 1.The political and economic background of Ukraine and its nature of development cooperation 2.The informative base for the research and the results of the analysis of information (a)The information and sources of the analysis (b) The objective of the selection of analytical and practical informational sources and contacts (c) The results of the analysis of information. 3.Political and economic background and the nature of development cooperation in the chosen regions: (a) Donetsk region; (b) Dnepropetrovsk region; (c) The potential further operating regions. The further steps: conclusions and recommendations.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 11:35:03
Kategorija: Pētniecība/akadēmiskā darbība