LV EN RU
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija/ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ir Eiropas Padomes konvencija, pieņemta 1950. gadā un stājusies spēkā 1953. gadā. Konvencijas dalībvalstis ir visas 47 Eiropas Padomes dalībvalstis. Uzraudzību pār konvencijas īstenošanu īsteno Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kas izskata privātpersonu un dalībvalstu sūdzības par konvencijas pārkāpumiem. Spriedumu izpildi uzrauga EP Ministru komiteja. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is the convention by the Council of Europe, which was adopted in 1950 and entered into force in 1953. All 47 member states of the Council of Europe are the member states of the convention. The European Court of Human Rights is the supervisor of the convention's implementation and simultaneously the Court examines the private and national complaints about violations of the convention. The Committee of Ministers of the Council of Europe monitors the execution of judgments.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 11:39:43
Kategorija: Vispārīgi jautājumi