LV EN RU
LAPAS infoLAPA Nr.14/ LAPAS Info Sheet Nr.14

Aktualitātes: • Atskats uz gājienu uz Ārlietu komiteju • ‘’Pasaules sarunas’’ par Baltkrieviju un cilvēktiesībām • Deklarāciju „Par attīstības izglītību un aktīvu globālo pilsoniskumu" • Politikas saskaņotība attīstībai – kāds ir turpmākais ceļš? Interesanti: • ‘’Global what?’’ Blogs par attīstības izglītību • Ko igauņi raksta par attīstības sadarbību • Jauna kampaņa pret badu • Vairāk saskaņotības lauksaimniecības politikā • Pārtikas drošība The Current Issues: •The Review on the meeting at the Parliament’s External Relations Committee •‘’Global Negotiations’’ on Belarus and human rights •The Declaration ‘’About Global Education and Active Global Citizenship’’ •Policy coherence for development – what is the further way? The Interesting Issues: •‘’Global what?’’ – the blog on development cooperation •What Estonians are saying about development cooperation •The new campaign against hunger •More coherence in agricultural policy •Food Security

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 11:56:01
Kategorija: Vispārīgi jautājumi