LV EN RU
LAPAS infoLAPA Nr.16/ LAPAS Info Sheet Nr. 16

Aktualitātes: •Piešķirts ĀM līdzfinansējums attīstības projektiem •Diskusijas par ES prezidentūras prioritātēm •Starpinstitucionāla koordinācijas grupa ES attīstības sadarbības gada atbalstam •Saeimas un NVO forums •Pasaules diena Igaunijā •Pirmais cilvēkdrošības žurnāls Attīstības izglītība: •Jauns interešu aizstāvības rīks •Globālā izglītība un mācību priekšmetu zināšanas •EP delarācija nr.7 – trūkst vien dažu parakstu Interesanti: •Uzmanības centrā ES politikas saskaņotība attīstībai •Kā saskaņo politiku attīstībai Igaunijā? •Eiropas attīstības ziņojums par ūdens, enerģijas uz zemes labāku pārvaldīšanu •Kopīgais pakts starp EK un ANO par nabadzības mazināšanu •Sākusies gatavošanās Eiropas Attīstības dienām 2012 •Sociālā aizsardzība ES attīstības politikas dienaskārtībā •Izstāde "Aci pret aci ar Klimatu" The Current Issues: •The co-financing of the MFA has been assigned for projects in development cooperation •The discussions on priorities of EU’s presidency •Inter-institutional coordination’s group for the support for EU’s year of development cooperation •The forum of parliament and NGOs •The Earth Day in Estonia •The first magazine of human security Global Education: •The new advocacy tool •Global education and subject knowledge •EP’s declaration nr. 7 – few signatures are missing The Interesting Issues: •Spotlight EU’s policy coherence for development •How to make policy coherence for development in Estonia? •European Report on Development – on better governance of water, energy •The shared pact between European Commission and the UN on reducing hunger •The preparation for European Development Days 2012 has started •The social protection in the agenda of EU’s development cooperation •The exhibition ‘’Face to face with the Climate’’

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 13:15:22
Kategorija: Vispārīgi jautājumi