LV EN RU
Pētījums par kultūrdaudzveidības lomu izglītībā/ The Report on the Role of Cultural Diversity in Education

Pētījums (2008-2009) ir daļa no UNESCO finansēta projekta “Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation’’. Pētījums ir lejupielādējams zemāk un tajā ir ietverta atsevišķa daļa par situāciju Latviju. The report (2008-2009) is the part of UNESCO finances project “Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation’’. It is downloadable below and it includes the separate chapter on the situation of Latvia.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 11:18:45
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība