LV EN RU
Grāmata ‘’CimduDukša un ZeķuZaķa neparastais ceļojums’’/ The Book ‘’CimduDuksa and Zekuzaka unusual trip’’

Grāmata ir balstīta uz pasakas par vientuļa cimdiņa pārtapšanu CimduDuksī, bērnu zeķbikšu pārtapšanu ZeķuZaķī un dažādiem neparastiem notikumiem. Grāmatā ir arī instrukcijas, kā izveidot grāmatā minētās rotaļlietas. Visas rotaļlietas ir veidotas no lietām, kuras ikdienā vairs nav nepieciešamas, piemēram, drēbes, kastes. Jāņem vērā, ka grāmatā attēlotās rotaļlietas nav jāveido identiskas arī dzīvē – var improvizēt. Grāmatu var izmantot bērnudārzu un bērnu centru audzinātāji, sākumskolu skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, vecāki un citi interesenti. Grāmata (latviešu valodā) ir lejupielādējama zemāk esošajā linkā. The book is based on the fairy-tale about lonely glove and its transformation into CimduDuksis, and the baby tights’ transformation into ZekuZaki, and other unusual adventures. The book contains instructions on how to make the toys that mentioned in the book. All toys have been made from things, which are not anymore necessary, for example, clothes, and boxes. Keep in mind that the toys that showed in the book are not supposed to be made exactly in the same – you can improvise. The book can be used by kinder garden and children centre teachers, primary school teachers, leaders of interest groups, parents and others who are interested! The book (in Latvian) is downloadable in the link below.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 01:19:24
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība